<<  Müzik Öğütleri >>
.
 

Robert SCHUMANN'ın Genç Müzisyenlere Öğütleri:

Almanya'da romantik çağda yetişmiş ve bu çağa biçim vermiş bestecilerin baştagelenlerinden sayılan Robert Alexander Schumann (1810-1856), müzik tarihinde karşılaştığımız önemli düşünürlerden biridir üstelik. Kayırmıyan, göz yummayan kuvvetli kalemiyle gününün müzik yaşayışına ışık tutmuş, nice yalancı parıltıların maskesini düşürmüş, nice adıduyulmamışa müzik dünyasının ilgisini çekmiş. Yazdığı yazılar içinde en ünlülerinden biri hiç kuşkusuz "Musikalische Haus- und Lcbensregeln" (Müziksel Ev ve Hayat Kuralları). Müzisyene, müzik öğrenenlere çalışmalarında ve hayatta doğru yolu gösteren bu öğütleri "Albüm für die Jugend" (Gençler için Albüm) başlıklı piyano defterinin ikinci baskısı için 11 Nisan 1850 günü - başka bir söyleyişle ölümünden altı yıl önce - orijinal taslak defterinin boş yerlerine yazmış. Önce Neue Zcitschrift'in 1850'de yayınlanan 36. sayısında ek olarak çıkmış, sonra ayrıbasım olarak da yayınlanmışlar.


~1 ~

Kulağın eğitimi en önemli olandır. Tonaliteyi ve sesleri tanımağa küçük yaştan çalış. Çanın, pencere camının, guguk kuşunun hangi sesleri çıkardığını araştır.

Devamını Oku....