<<  Akademik Çalışmalar >>
.

Tezler
· (2002) Ferit BULUT “Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Piyano Eğitimi Açısından İncelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Prof. Nevhiz ERCAN.

· (2008) Ferit BULUT “Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir “Çoklu Analiz Modeli” Ve Bu Modelin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Prof. Dr. A. Meral TÖREYİN.

Makaleler
· (2013) Bulut, F., “Güzel Sanalar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Temel Müzik Bilgileri”, International Journal of Human Sciences, Volume:10, Issue:1.

· (2011) Bulut, D., ve Bulut, F., “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Müzik Kuramları Bilgilerinin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi: Niğde Üniversitesi Örneği”, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume:6, No:3.

· (2011) Bulut F., “Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir ‘Çoklu Analiz Modeli’". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 31, Sayı 1 s.31 -52.

· (2008) Tufan E., Kılıç I., Bulut F., “2006 -2007 Eğitim-Öğretim Yılı Müzik Özel Yetenek Giriş Sınavına Katılan Öğrenci Profili”. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 20. s. 177-192.

· (2007) Tufan E., Bulut F., Kılıç I., “Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumları Kazanmış AGSL Mezunu Öğrencilerin Müzik Kuramları Bilgilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 27. Sayı. 1. s. 215-225.

Bildiriler
· (2014) Bulut D., Güler T., Bulut, F., “Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Türk Müziği İçeriği”, MÜZED Bölge Konferansı "İpek Yolu'nda Müzik Kültürü ve Eğitimi", 17-19 Nisan, İstanbul.

· (2012) Bulut, D., Bulut, F., “The Problems of Piano Teachers in Fine Arts and Sports High Schools and The Solution Offers”, (World Conference on Design, Arts and Education, 01-04 Mayıs, Antalya), Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume: 51, 152-156.

· (2012) Bulut, F., Güler, T., “Bir Kültür Öğesi Olarak Niğde Türkülerinin İncelenmesi”,1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, 03-06 Mayıs, Niğde.

· (2012) Güler T., Gülsoy Y., Bulut, F., “Ortaöğretim Kurumlarında (Lise) Müzik Dersinin Günümüzdeki Durumuna İlişkin Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri (Niğde İli Örneği)”, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 10.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Nisan, Niğde.

· (2012) Bulut, F., “Müzik Öğretmeni Adaylarının Nota Yazısı Bilgisine Yönelik Performanslarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Niğde Üniversitesi Örneği)”, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 10.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Nisan, Niğde.

· (2011) Bulut, F., Tunç, T. ve Bulut, D., “1994 ve 2006 Piyano Dersi Öğretim Programı Doğrultusunda Hazırlanan GSSL Piyano Ders Kitaplarının Karşılaştırılması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Burdur.

· (2010) Bulut, F., “Müzik Öğretmenliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Nota Yazısı Bilgilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 9.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık, İstanbul.

· (2005) Bulut, F., “İlköğretim II. Kademe Müzik Derslerinde Geleneksel Müzik Repertuarına Ait Eserlerin Öğretiminde Haftalık Müzik Ders Saatinin Yeterliliği”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu “Genel Müzik Eğitiminde Geleneksel Müziklerimiz”, Van.

Kitap
· (2012) Bulut, F., “Makamsal Dikte ve Solfej”, Cem Ofset Matbaacılık, Gazetecilik, Yayıncılık İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Samsun.

    (2014) Bulut, F., “Makamsal Dikte ve Solfej”, (2. Baskı) Arkadaş Yayınevi, Ankara.

Editörlük
· (2013) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Özgün Makamsal Parçalar –Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça-”, Memmet Serkan UMUZDAŞ, Pegem Akademi.

· (2013) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Özgün Makamsal Etütler –Piyano İçin Hazırlanmış 12 Etüt-”, Memmet Serkan UMUZDAŞ, Pegem Akademi, 2013.

· (2012) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Ağustos Böceği ile Karınca Çocuklar ve Gençler için Piyano Eşlikli Şarkılar”, Mehtap Aydıner UYGUN, İnfomag Yayıncılık, 2012.

· (2012) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Turgay ERDENER ‘Solo Gitar Sonatı’nın’ Analizi”, Ahmet KANNECİ, Dumat Ofset, 2012.

· (2011) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Gitar ile Armoni”, Misak TOROS, Su Halkla İlişkiler & Organizasyon, 2011.

· (2009) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Keman ve Piyano için Türk Ezgileri - I”, Mehmet EFE, Müzik Eğitimi Yayınları, 2009.

· (2006) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Şiirden Şarkıya, Çocuk ve Gençlik Koroları İçin Piyano Eşlikli Şarkılar – I”, Seval KÖSE, Piyano Eşlikleri: Oya AKMAN AKYILDIZ, Önder Matbaacılık Ltd. Şti., 2006.

· (2006) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Piyano Ders Kitabı -Lise 4-”, Prof. Selmin TUFAN, Doç. Enver TUFAN, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2006.

· (2006) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Piyano Ders Kitabı -Lise 3-”, Prof. Selmin TUFAN, Doç. Enver TUFAN, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2006.

· (2005) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders Kitabı -Lise 3-”, Prof. Dr. Ali UÇAN, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2005.

· (2005) Türkiye’de Yazılmış ve Yayınlanmış Kitaplarda Editörlük, “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders Kitabı -Lise 2-”, Prof. Dr. Ali UÇAN, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2005.

.